Luyện thi SAT online

 • sat online course

Tăng điểm với các khóa học luyện thi SAT online của Campus

Nếu điểm SAT của con quý vị không đúng như mong muốn, hoặc con quý vị không đạt thành tích tốt trong các bài kiểm tra SAT, hãy đăng ký Khóa học luyện thi SAT online đã được chứng minh của Campus và nhận kết quả!

Các khóa học SAT online của chúng tôi sẽ giúp con trai hoặc con gái của quý vị quản lý áp lực, cảm thấy tự tin trong ngày thi và nâng cao những điểm SAT quan trọng đó.

Bằng cách tham dự các lớp luyện thi SAT online tại Campus, con trai hoặc con gái của quý vị sẽ:

 • Làm chủ các kỹ năng để nâng cao điểm số
  Khoảng 6 tuần - đó là lượng thời gian trung bình của các Khóa học SAT online của chúng tôi. Đối với nhiều bạn học sinh, 6 tuần là tất cả thời gian cần thiết để nắm vững các kỹ năng cần thiết để nâng điểm.
 • Cảm thấy tự tin và chuẩn bị cho ngày thi
  Con quý vị sẽ học các chiến lược làm bài kiểm tra hiệu quả từ các giáo viên SAT của chúng tôi. Nhưng điều quan trọng không kém, chúng tôi cũng sẽ giúp con quý vị nắm vững các kỹ năng học tập quan trọng trong ngày kiểm tra. (Và những kỹ năng này cũng có thể giúp ích ở trường học!)
 • Cải thiện các lĩnh vực kỹ năng cá nhân cần được tăng cường
  Với Campus, con quý vị có một lộ trình bài học có cấu trúc. Ngoài ra, họ sẽ có thể tận dụng chương trình dạy kèm SAT cốt lõi của chúng tôi để nhắm mục tiêu và cải thiện các kỹ năng và môn học cần làm việc nhiều nhất.
 • Học theo cách cải thiện khả năng giải quyết vấn đề
  Các lớp luyện thi SAT online của chúng tôi sử dụng sự kết hợp đã được kiểm chứng giữa các hoạt động trực tiếp và trực tuyến để thu hút các khái niệm. Chúng tôi sử dụng công nghệ theo những cách mới và thông minh, vì vậy con trai hoặc con gái của quý vị có thể đạt được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, các bài kiểm tra thực hành SAT của chúng tôi giúp con bạn sẵn sàng cho ngày thi SAT chính thức.