Tại sao nên thi SAT Subject?

  • Why SAT Subject Tests

Nếu bạn đang chuẩn thi General SAT, rất có khả năng là bạn cũng đã biết về SAT Subject Tests. Đây là những bài thi kiểm tra kiến thức và kỹ năng của bạn trong một số lĩnh vực cụ thể. Điều quan trọng là bạn nên hiểu rằng General SAT và SAT Subject Tests có cấu trúc bài thi khác nhau và phục vụ những vai trò khác nhau trong quá trình tuyển sinh.

Trong khi General SAT là một bài kiểm tra đánh giá năng lực nói chung của mỗi học sinh về đọc hiểu và tư duy toán học, SAT Subject Tests kiểm tra sự hiểu biết của mỗi thí sinh trong một lĩnh vực cụ thể. Vì vậy General SAT và SAT Subject Tests yêu cầu những chiến lược chuẩn bị và luyện thi khác nhau.

General SAT là yêu cầu bắt buộc của hầu hết các trường khi bạn nộp đơn tuyển sinh vào đại học. Tuy nhiên yêu cầu đối với SAT Subject Tests thay đổi theo từng trường. Một số trường không yêu cầu SAT Subject Tests. Một số có thể bắt buộc bạn nộp từ 2 đến 3 SAT Subject Tests. Ví dụ MIT yêu cầu bắt buộc 2 SAT Subject Tests: 1 bài thi Math (1 hoặc 2), và một bài thi về Science (physics, chemistry, or biology). Harvard College không bắt buộc nhưng khuyến khích bạn nộp kết quả của hai bài thi SAT Subject Tests, trong đó có một bài về Math (1 hoặc 2).

Cho dù trường có bắt buộc hay không, kết quả tốt của SAT Subject Tests là rất quan trọng vì chúng có thể giúp hồ sơ của bạn nổi bật hơn trong quá trình xét tuyển. Những bài thi này không những đưa ra một thông điệp rõ ràng về năng lực học vấn của bạn mà còn thể hiện sự yêu thích và quyết tâm hướng đến chương trình mà bạn nộp đơn. Một số trường còn miễn một số môn học bậc đại học nếu bạn có kết quả SAT Subject Tests tốt.

Nếu bạn quan tâm SAT Subject Tests, hãy đăng ký thi những môn mà trường bạn sẽ nộp đơn yêu cầu hoặc khuyến khích. Đồng thời bạn cũng nên cân nhắc thi những môn phù hợp với sở trường và khả năng của bạn.

Bạn cũng có thể quan tâm: Các môn thi SAT Subject Tests