Thay đổi nội dung của Digital SAT

  • Old SAT vs New SAT

SAT đánh giá nội dung hơi khác nhau trong mỗi phần của nó. Tuy nhiên, cả Digital SAT kỹ thuật số và SAT trên giấy và bút chì vẫn sẽ sử dụng cùng thang điểm 1600 và điểm số đạt được từ cả hai phiên bản là tương đương nhau. Vẫn sẽ có 4 phần, trong đó có 2 phần Toán. Tuy nhiên, sẽ không còn phần Đọc và phần Viết và Ngôn ngữ riêng biệt mà cùng nhau tạo thành phần Đọc và Viết dựa trên bằng chứng (EBRW) của bài kiểm tra hiện tại. Tổng cộng, bài thi Digital SAT kỹ thuật số sẽ có số câu hỏi bằng khoảng một nửa so với bài thi trên giấy.

Phần Đọc và Viết
Phần Đọc và Viết bây giờ sẽ gộp các môn Đọc, Viết và Ngôn ngữ thành một phần duy nhất. Là một phần của phần Đọc và Viết sửa đổi, học sinh sẽ gặp nhiều văn bản ngắn hơn, mỗi văn bản chỉ liên quan đến một câu hỏi, thay vì có nhiều câu hỏi gắn liền với chỉ một vài đoạn văn dài. Điều này sẽ cho phép bài kiểm tra bao gồm nhiều thể loại và mức độ khó của văn bản hơn, cho phép học sinh tiếp cận thông tin cần thiết hiệu quả hơn. College Board cũng đã chỉ ra việc giới thiệu các loại câu hỏi bằng lời nói mới; tuy nhiên, chi tiết cụ thể sẽ không được tiết lộ cho đến mùa hè.

Thời lượng của mỗi phần Đọc và Viết là 32 phút, tức là khoảng một giờ cho cả hai phần. Mỗi phần Đọc và Viết gồm 27 câu hỏi; do đó, bạn có thể gặp phải 27 đoạn văn riêng biệt trong mỗi phần vì chỉ có một câu hỏi cho mỗi đoạn văn. Vì mỗi đoạn văn được cho là ngắn hơn rất nhiều nên thời gian đọc và hiểu chúng sẽ giảm đi đáng kể.

Phần Toán
Bài thi SAT Kỹ thuật số sẽ không có phần “không có máy tính” và ứng dụng kiểm tra sẽ có máy tính vẽ đồ thị Desmos được tích hợp sẵn. Học sinh vẫn có thể mang theo máy tính đã được phê duyệt của riêng mình nếu muốn. College Board cũng chỉ ra rằng đối với các đoạn văn, độ dài trung bình của các bài toán có phần ngắn hơn trong bài kiểm tra kỹ thuật số. Sự thay đổi này giúp đảm bảo rằng tất cả học sinh, bất kể khả năng tiếng Anh của các em như thế nào, đều có một sân chơi bình đẳng để thể hiện kỹ năng toán học của mình. Mỗi học phần Toán có thời lượng 35 phút, tổng cộng 70 phút dành cho phần Toán.