Thiết bị thi Digital SAT

 • Digital SAT Devices

Bạn có thể chạy Bluebook™ trên máy tính Windows hoặc Mac, iPad hoặc Chromebook do trường học quản lý.

Bạn không thể chạy Bluebook trên điện thoại di động.

Thiết bị của bạn phải có thể kết nối với Wi-Fi.

Vào ngày thi, thiết bị của bạn phải được sạc đầy; nó sẽ cần duy trì trong 3–4 giờ. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên mang theo dây nguồn hoặc bộ sạc di động của thiết bị, nhưng bạn có thể không có ổ cắm tại nơi tổ chức thi.

Đối với máy tính Windows

 • Bạn cần chạy Windows 10 trở lên.
 • Thiết bị của bạn cần 250 MB dung lượng đĩa khả dụng cho một lần khám, cộng thêm 50 MB cho mỗi lần khám bổ sung.
 • Nếu bạn đang thử nghiệm với máy tính xách tay thì không được phép sử dụng bàn phím bên ngoài.
 • Chuột bên ngoài được cho phép.
 • SAT: Bàn phím ngoài được phép sử dụng cho máy tính bảng Windows.

Dành cho máy Mac

 • Bạn cần chạy macOS 11.4 trở lên.
 • Thiết bị của bạn cần 150 MB dung lượng đĩa khả dụng cho một lần khám, cộng thêm 50 MB cho mỗi lần khám bổ sung.
 • Nếu bạn đang thử nghiệm với máy tính xách tay thì không được phép sử dụng bàn phím bên ngoài.
 • Chuột bên ngoài được cho phép.

Cho iPad

 • Bạn cần chạy iPadOS 14 trở lên.
 • Thiết bị của bạn cần 150 MB dung lượng đĩa khả dụng cho một lần khám, cộng thêm 50 MB cho mỗi lần khám bổ sung.
 • Chuột bên ngoài được cho phép.
 • Kỳ thi AP: Cần có bàn phím ngoài cho iPad.
 • SAT: Bàn phím ngoài được phép sử dụng cho iPad.

Đối với Chromebook do trường học quản lý

 • Bạn chỉ có thể chạy Bluebook trên Chromebook do trường học quản lý—bạn không thể sử dụng Chromebook cá nhân.
 • Bạn cần chạy Chrome OS 83 trở lên. Nếu bạn đang chạy Chrome OS 99, hệ điều hành sẽ cần được cập nhật.
 • Thiết bị của bạn cần 150 MB dung lượng đĩa khả dụng cho một lần khám, cộng thêm 50 MB cho mỗi lần khám bổ sung.
 • Bàn phím bên ngoài không được phép.
 • Chuột bên ngoài được cho phép.