Thời gian thi TOEFL và SAT/ACT

  • Time to take SAT

Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào đại học là một quá trình lâu dài và có nhiều việc cần làm.

Các bạn học sinh trung học Việt Nam sẽ cần thi TOEFL và SAT/ACT. Với các yêu cầu trong bộ hồ sơ như bài luận, hoạt động ngoại khóa, và các bài thi khác như Subject Tests, câu hỏi đặt ra là khi nào thì các bạn nên thi TOEFL và SAT/ACT?

1. Các bạn nên chuẩn bị càng sớm càng tốt: Bạn sẽ có nhiều thuận lợi nếu hoàn thành mục tiêu sớm (tham khảo nên thi TOEFL hay SAT trước tại đây). Việc lựa chọn trường và hoàn thiện hồ sơ trở nên trôi chảy hơn khi bạn biết điểm số TOEFL và SAT/ACT của mình sớm.

Có một thực tế là bài luận, điểm GPA, thư giới thiệu đóng vai trò quan trọng, nhưng điểm TOEFL và SAT/ACT cao hay thấp sẽ giữ vai trò quyết định đối với sự lựa chọn của các bạn. Điểm cao các bạn có thể nộp nhiều trường tốt hơn và ngược lại sự lựa chọn sẽ thu hẹp lại.

2. Xin học bổng: Có rất nhiều trường trao tặng học bổng hoặc hỗ trợ tài chính dựa trên điểm trung bình GPA cùng điểm TOEFL và SAT/ACT cho những bạn nộp đơn sớm. Các gói học bổng có thể lên tới $30,000 một năm để hỗ trợ học phí, tiền phòng và tiền ăn. Thi TOEFL và SAT/ACT sớm và đạt kết quả cao sẽ giúp các bạn tận dụng những cơ hội này tốt hơn.

3. Thi lại nếu cần thiết: Không có quy tắc là bạn nên thi bao nhiêu lần. Hầu hết các trường và chương trình học bổng sẽ chỉ xem xét điểm số cao nhất.

Nếu các bạn thi TOEFL và SAT/ACT vào năm lớp 11 và điểm chưa đạt để nộp đơn vào những trường yêu thích nhất, các bạn vẫn có thời gian để thi lại vào mùa hè hoặc kỳ đầu năm lớp 12 sau khi đã ôn luyện kỹ hơn.

Tóm lại, chiến lược tốt nhất cho TOEFL và SAT/ACT là các bạn nên chuẩn bị thi sớm nhất có thể vào năm lớp 11. Nó sẽ giúp bạn chủ động và có thể tập trung thời gian vào các phần khác của bộ hồ sơ tuyển sinh. Các bạn có thể thi lại một lần nữa vào mùa hè hoặc muộn nhất là học kỳ 1 năm lớp 12.