Tìm hiểu Adaptive Test

  • SAT Adaptive

Digital SAT kỹ thuật số có tính thích ứng, nghĩa là kết quả của học sinh trong một phần của bài kiểm tra sẽ ảnh hưởng đến mức độ khó của phần tiếp theo. Ví dụ: phần Đọc và Viết bao gồm hai phần, mỗi phần có 27 câu hỏi và dài 32 phút. Kết quả học tập của học sinh ở mô-đun đầu tiên quyết định liệu họ nhận được mô-đun thứ hai dễ hơn hay khó hơn. Điểm trên 800 trong phần này sẽ được xác định bằng điểm thô của hai mô-đun, với mức trần dành cho những người kết thúc với mô-đun thứ hai dễ hơn và mức sàn dành cho những người kết thúc với mô-đun khó hơn.

Phần Toán hoạt động gần giống như phần Đọc và Viết. Nó bao gồm hai mô-đun, nhưng mỗi mô-đun chỉ có 22 câu hỏi và học sinh có 35 phút cho mỗi mô-đun. Một lần nữa, kết quả học tập của học sinh ở mô-đun đầu tiên sẽ quyết định liệu họ có được mô-đun thứ hai dễ hơn hay khó hơn. Khoảng một phần tư số câu hỏi Toán yêu cầu học sinh trả lời, trong khi tất cả các câu hỏi khác ở cả hai phần đều là câu hỏi trắc nghiệm.

Bản chất thích ứng của Digital SAT kỹ thuật số khiến bài kiểm tra ngắn hơn đáng kể so với SAT giấy hiện tại. Học sinh hoàn thành toàn bộ bài kiểm tra trong khoảng 2 giờ 15 phút. Không có phần “thử nghiệm” thứ năm như trong bài thi SAT hiện tại. Thay vào đó, hai câu hỏi trong mỗi mô-đun sẽ là những câu hỏi thử nghiệm có thể xuất hiện trong các bài kiểm tra sau này nhưng sẽ không được tính vào điểm kiểm tra cuối kỳ của học sinh. Ngoài ra, hệ thống tính điểm hiện tại, ấn định số điểm trên 800 cho mỗi nửa bài kiểm tra, với tổng số 1600 điểm có thể đạt được, sẽ vẫn được giữ nguyên, vì vậy các trường đại học vẫn có thể chọn “siêu điểm” nhiều bài thi SAT kỹ thuật số.