Site icon Campus Education

Kế hoạch luyện thi TOEFL online

Bạn có muốn học cách luyện thi TOEFL iBT online không? Vâng, bạn đã đến đúng nơi rồi đó.

Bước 1: Làm một bài kiểm tra TOEFL iBT toàn thời gian để tìm ra trình độ của bạn.
Đầu tiên, bạn nên hoàn thành bài kiểm tra thực hành TOEFL iBT toàn thời gian để có thể tìm được trình độ TOEFL hiện tại của mình. Campus sẽ giúp bạn làm bài kiểm tra TOEFL iBT online miễn phí.

Nếu bạn đã tham gia kỳ thi TOEFL thực sự, thì bạn có thể bỏ qua bước này.

Bước 2: Thảo luận về kết quả của bạn với chuyên gia tư vấn về TOEFL
Thứ hai, bây giờ bạn đã biết trình độ TOEFL của mình, bạn nên thảo luận kết quả với một chuyên gia về TOEFL có trình độ tại Campus. Chúng tôi sẽ cần những thông tin sau:

Bước 3: Bắt đầu kế hoạch học tập do bạn đề xuất.
Sau khi được tư vấn, bạn nên bắt đầu kế hoạch luyện thi TOEFL online của mình cùng Campus.

Và bạn đã có nó: ba bước đơn giản để bắt đầu và kết thúc hành trình thi TOEFL online của bạn.

Chúc may mắn!

Exit mobile version