Vai trò của GMAT

  • man-in-blazer_gs3361168_735x430

Quá trình chuẩn bị nộp hồ sơ MBA có cả sự phấn khích và một chút lo lắng. Làm sao để chọn chương trình MBA hoặc thạc sĩ kinh doanh phù hợp cho mục tiêu nghề nghiệp, rồi chuẩn bị cho kỳ thi GMAT ™.

Bạn có thể vui mừng khi nghĩ rằng bạn đủ đủ điều kiện nhập học một chương trình MBA và đạt được thành công lớn hơn trên con đường sự nghiệp đã chọn. Bạn cũng có thể tự hỏi làm thế nào bạn có thể so sánh với các ứng viên khác đang nộp đơn vào các loại chương trình tương tự như bạn, và làm thế nào bạn có thể làm cho mình nổi bật trước hội đồng tuyển sinh.

May mắn thay, chỉ cần tham gia kỳ thi GMAT — và chuẩn bị cho nó — là một cách để thu hút sự chú ý. Vai trò của GMAT rất quan trọng. Hãy luyện tập các kỹ năng cần thiết để thành công trong trường kinh doanh, và GMAT cũng cho thấy rằng bạn nghiêm túc với trường kinh doanh. Khi bạn học, làm các bài kiểm tra thực hành và trau dồi các chiến lược làm bài kiểm tra GMAT của mình, bạn đang củng cố các kỹ năng có giá trị sẽ dẫn đến thành công trong lớp học và nghề nghiệp sau này. Đạt được điểm số GMAT tốt nhất có thể của bạn là một bước đầu tiên tuyệt vời trong quá trình chuẩn bị hồ sơ nhập học.