Bài thi GRE ngắn hơn

  • Shorter GRE

ETS đã thông báo rằng bắt đầu từ tháng 9 năm 2023, bài kiểm tra General GRE sẽ mất chưa đầy 2 giờ để hoàn thành — khoảng một nửa thời gian so với bài kiểm tra hiện tại. Điều này làm cho bài thi GRE trở thành bài kiểm tra ngắn nhất và hiệu quả nhất để tuyển sinh sau đại học, kinh doanh và luật. Bài thi GRE ngắn hơn sẽ tiếp tục là một bài thi hợp lệ và đáng tin cậy mà các thí sinh và tổ chức đã luôn tin tưởng từ ETS. Đăng ký cho bài kiểm tra ngắn hơn hiện đã mở cho các ngày kiểm tra bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 2023.

Các thay đổi đối với bài kiểm tra bao gồm:

  • Loại bỏ nhiệm vụ “Phân tích một lập luận” trong phần Viết phân tích
  • Giảm số lượng câu hỏi trong phần Quant và Verbal
  • Loại bỏ phần không được chấm điểm

Ngoài những thay đổi trong bài thi, thí sinh có thể mong đợi nhận được điểm chính thức nhanh hơn nhiều, chỉ trong 8-10 ngày. Những thay đổi này đánh dấu lần đầu tiên trong số một số cập nhật được lên kế hoạch trong tương lai cho Bài kiểm tra Tổng quát GRE, tất cả đều nhằm cung cấp cho người dự thi trải nghiệm tốt hơn, coi trọng thời gian của họ và giảm lo lắng cũng như mệt mỏi.

GRE sẽ tiếp tục là bài đánh giá hợp lệ, đáng tin cậy và an toàn nhất về mức độ sẵn sàng tốt nghiệp trên thế giới, chỉ trong thời gian ngắn hơn. Thang điểm cũng sẽ giữ nguyên, cho phép các chương trình sau đại học dễ dàng so sánh hiệu suất giữa những cá nhân thi trước và sau tháng 9 năm 2023.