GRE mới ngắn hơn

  • New GRE

Bài kiểm tra GRE — một bước đệm quan trọng trên hành trình học cao học của bạn — đang trải qua một số thay đổi quan trọng. Có hiệu lực từ ngày 22 tháng 9 năm 2023, những cập nhật này nhằm mục đích làm cho GRE trở thành một trải nghiệm hiệu quả hơn, ít mệt mỏi hơn mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn hoặc mục đích của kỳ thi.

Thay đổi đáng kể: Cô đọng, nhưng cũng toàn diện
Thay đổi đáng kể nhất trong GRE là tổng thời lượng của nó. Theo truyền thống, bài kiểm tra kéo dài gần 4 giờ. Đến tháng 9 năm 2023, thời lượng đó sẽ giảm một nửa xuống dưới hai giờ một chút. Sự thay đổi này nhằm giảm mức độ căng thẳng và mệt mỏi về tinh thần có thể xảy ra sau một kỳ thi dài như vậy.

Nhưng đừng lo lắng về việc bài kiểm tra mất đi tính chặt chẽ hoặc tính phù hợp. GRE ngắn hơn sẽ giữ nguyên các tiêu chuẩn chấm điểm, đảm bảo tính liên tục và khả năng so sánh đối với những người đã làm bài kiểm tra trước và sau khi cập nhật.

Bài thi GRE mới ngắn hơn sẽ gồm những phần nào?
GRE sửa đổi vẫn sẽ đánh giá ba lĩnh vực kỹ năng giống như trước đây: Viết phân tích, Quant và Verbal. Tuy nhiên, sẽ có ít câu hỏi hơn trong phần Verbal và Quantitative.

1. Viết phân tích
Phần Viết phân tích bây giờ sẽ bao gồm một nhiệm vụ duy nhất thay vì hai nhiệm vụ như trước đây. Nhiệm vụ "Analyze an Argument" đang bị loại bỏ, chỉ còn lại nhiệm vụ "Phân tích một vấn đề". Tuy nhiên, thời lượng cho phần này vẫn không thay đổi là 30 phút.

2. Suy luận định lượng (Quantitative Reasoning)
Phần Lập luận Định lượng cũng đang được thay đổi. Trong khi cấu trúc vẫn giữ nguyên, tổng số câu hỏi sẽ giảm từ 40 xuống còn 27, trải đều trong hai phần. Thời gian quy định cho hai phần này sẽ vào khoảng 47 phút.

3. Verbal Reasoning
Phần Verbal phản ánh những thay đổi đã thấy trong phần Quant, với số lượng câu hỏi giảm từ 40 xuống còn 27. Những câu hỏi này sẽ được chia thành hai phần và bạn sẽ có khoảng 41 phút để hoàn thành chúng.

Báo điểm nhanh hơn
Một cập nhật đáng hoan nghênh khác là điểm số chính thức được trả về nhanh hơn. Thay vì chờ đợi 10-15 ngày trước đây, bạn có thể mong đợi kết quả chính thức của mình trong vòng 8-10 ngày nhanh chóng, cho phép gửi đơn đăng ký nhanh hơn.