Mẹo thi thực hành Digital SAT

  • Digital SAT in 2023

Luyện tập khiến bạn trở nên hoàn hảo. Bạn nên làm nhiều bài thi thử SAT để làm tốt bài thi Digital SAT kỹ thuật số mới. Việc tham gia các bài thi thử giúp bạn chuẩn bị và tự tin để làm tốt kỳ thi SAT. Dưới đây là một số lời khuyên có giá trị khi làm bài kiểm tra thực hành Digital SAT.

  • Hãy làm càng nhiều bài kiểm tra thực hành càng tốt. Mỗi lần làm bài kiểm tra, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn.
  • Xem lại câu trả lời và xem qua báo cáo hiệu suất (nếu có). Hãy cố gắng tìm ra lỗi sai ở đâu trong mỗi bài kiểm tra bạn thực hiện. Sau đó, sử dụng phản hồi để cải thiện.
  • Hãy hiểu rõ những sai lầm của mình để tìm cách cải thiện.
  • Trong khi cố gắng đọc câu hỏi, hãy tìm ngữ cảnh. Ngoài ra, những từ tương phản như 'tuy nhiên' hoặc 'vẫn' có thể thay đổi ý nghĩa của câu. Đọc kỹ để hiểu từng câu.
  • Khi đọc đoạn văn, trước tiên hãy đọc lướt đoạn văn một lần. Nó sẽ giúp bạn hiểu tất cả những gì về nó. Sau đó đọc đoạn văn chậm rãi.
  • Tìm dẫn chứng trong đoạn văn để chọn câu trả lời đúng.
  • Khi làm xong các câu hỏi toán, hãy nhìn vào lời giải thích để biết liệu bạn có trả lời đúng hay không.
  • Lập kế hoạch kiểm tra để bạn có thời gian kiểm tra lại các câu trả lời.